اخبار
شرح وظایف اداره بهره برداری  | بازدید :277
بهره برداری از جنگل یک نوع برداشت چوب از درختان جنگلی است که مترادف با موازین علمی وفنی زیست محیطی باشد در عین حال از وصول اقتصادی اجتماعی پیروی نماید...
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
26 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:24 حداکثر دما:41

پیشخوان روزنامه ها