در نشست مشترک مدیران منابع طبیعی و صدا و سیمای مازندران عنوان شد :
مشکلات منابع طبیعی با فرهنگ سازی مرتفع می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری:
مردم عنصر اصلی در مدیریت منابع طبیعی می باشند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری:
طرح های مشارکتی جنگل و مرتع تنها با کمک جوامع محلی محقق می شود

در کارگاه مشورتی استراتژی توسعه سبز جنگلهای هیرکانی تاکید شد :
توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت جنگل های شمال

اخبار
در نشست مشترک مدیران منابع طبیعی و صدا و سیمای مازندران عنوان شد :
مشکلات منابع طبیعی با فرهنگ سازی مرتفع می شود | بازدید :32

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری:
مردم عنصر اصلی در مدیریت منابع طبیعی می باشند | بازدید :40

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری:
طرح های مشارکتی جنگل و مرتع تنها با کمک جوامع محلی محقق می شود | بازدید :28

در کارگاه مشورتی استراتژی توسعه سبز جنگلهای هیرکانی تاکید شد :
توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت جنگل های شمال | بازدید :56

پیوندها
ثبت شکایات مردمی
پیشخوان روزنامه