اخبار
تعیین درصد قوه نامیه برای بذور سرو نقره ای، سرو زربین، سرو شیراز و سرو خمره ای | بازدید :425
تعیین درصد قوه نامیه برای بذور سرو نقره ای، سرو زربین، سرو شیراز و سرو خمره ای جمع آوری بذر: در اواسط ماه مهر تا اواسط ماه آبان مخروطها، از روی درخت جمع آوری شده سپس مخروطهای جمع آوری شده را در یک محلی با هوای آزاد به شرطی که نور مستقیم آفتاب به این مخروطها نتابد پهن می کند بعد از مدتی که فلسهای مخروط کاملاً باز شدند آنرا تکان داده تا بذر از داخل مخروط خارج شود.
توسعه فضاي سبز و جنگلداري شهري جهت كاهش آلودگي ها در كلان شهرهاي دنيا | بازدید :595
توسعه فضاي سبز و جنگلداري شهري جهت كاهش آلودگي ها در كلان شهرهاي دنيا 1. عباسعلی نوبخت؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری. 2. مهران معافی، کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری. چكيده افزايش جمعيت در قرن حاضر منجر به افزايش و گسترش سطح شهر نشيني در جوامع شده است. رشد و توسعه صنعتي در اكثر جوامع همراه با اين افزايش، بر پيچيدگيهاي زندگي شهري افزوده است. از اينرو ساكنين شهر ها علي الخصوص كلان شهر ها در مواجهه با يك مسئله جدي و مهمي قرار گرفته اند. كاهش كيفيت هوا (آلودگي)، درجه حرارت بالا، آلودگي صدا، تنشهاي فيزيولوژيك و كاهش حس اجتماعي افراد از مهمترين پيامدهاي اين شيوه از زندگي شهري مي باشد. بديهي است با توجه به روند رو به توسعه تخريب محيط زيست ونيز كاهش قابل ملاحظه و غيرقابل انكار كيفيت زيست محيطي شهر ها، توسعه و افزايش سطح فضاي سبز شهري و توسعه جنگلداري شهري مي تواند به عنوان نهادي كارا و مفيد با كاركردهاي بسيار مهم و غير قابل جايگزين در اين چنين محيطهايي مطرح باشد. از اينرو اعمال شرايط فوق و بهبود شرايط اكوسيستم هاي طبيعي شهري مي تواند در افزايش كيفيت زيست محيطي و در نتيجه
سیمای منابع طبیعی | بازدید :517
کسانی که ازاین ثروت وموهبت الهی استفاده می کنند موظفند ازآن بطور صحیح واصولی بهره برداری نموده و آباد وسرسبز به نسل بعداز خود تحویل نمایند . زیرا امروزه ثابت شده است که منابع طبیعی بستر حیات کلیه موجودات زنده بوده وآبادانی وسرسبزی آن نشانه پیشرفت جوامع وزمینه ساز توسعه پایدار می باشد ............
آب و هوا

وضعیت کنونی: نیمه ابری
25 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف تا قسمتی ابری
حداقل دما:25 حداکثر دما:38

پیشخوان روزنامه
اوقات شرعی