اخبار
شرح وظایف اداره بهره برداری بهره برداری از جنگل یک نوع برداشت چوب از درختان جنگلی است که مترادف با موازین علمی وفنی زیست محیطی باشد در عین حال از وصول اقتصادی اجتماعی پیروی نماید...
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
34 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:31 حداکثر دما:45

پیشخوان روزنامه ها